Thông báo điểm thi tốt nghiệp các lớp liên thông đợt thi tháng 12/2014 (03/03/2015)
 
Download Điểm thi

Ghi chú:

Thời gian nhận đơn phúc khảo ngày 04, 05, 06/3/2015.

Địa điểm nhận đơn: Cửa số 6, phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực (trong giờ hành chính).

Nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp đơn sau thời gian trên.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu