Điểm tổng hợp các lớp thi tốt nghiệp tháng 3/2015 (13/03/2015)
 
Download Danh sách
Ghi chú:
1. SV có gì thắc mắc về điểm lớp trưởng tổng hợp lại nộp về PĐT cửa số 5(cô Thoa) hạn cuối cùng đến hết ngày 17/03/2015.
2. Lớp trưởng các lớp đến gặp cô Thoa cửa số 5 để nhận lý lịch trích ngang làm bằng tốt nghiệp.
3.Các lớp hoãn thi tốt nghiệp: Đ7LT-KT1B, Đ8LT-CNTĐ6, Đ8LT-CNTT6, Đ8LT-H1.
Khi nào có lịch thi tốt nghiệp nhà trường sẽ thông báo sau.

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu