Điểm toàn khóa lớp Đ9LT-KT1 (19/06/2015)
 
Download Điểm
1. Lớp Đ9LT-KT1 sẽ được BS thi tốt nghiệp cùng khóa Đ8LT theo TB số 687/TB-ĐHĐL, ngày 14/05/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho SV LT.
2. Lớp trưởng đến PĐT cửa số 5 lấy LL trích ngang để làm bằng tốt nghiệp.

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu