Thông báo điểm thi tốt nghiệp khóa C11, CN11, T46 và khóa cũ (08/10/2015)
 
Download khóa C11 và khóa cũ
Download khóa CN11, T46 và khóa cũ

Ghi chú:
- Nhận đơn phúc khảo tại phòng Đào tạo trong 3 ngày 09, 12, 13/10/2015.
- Sinh viên khóa cũ nhận CNTN và BĐ vào ngày 22/10/2015

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu