Thông báo điểm toàn khóa Đ8LT học ghép cùng chính quy (09/11/2015)
 
Download Điểm toàn khóa
Ghi chú:

1. Những SV đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp CNTN + BĐ vào ngày 19/11/2015

2. SV nào thắc mắc đến PĐT cửa số 5 vào Thứ 2.4.6.(Sáng 10h- 11h30; Chiều 15h- 16h30).

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu