Kết quả chấm phúc tra Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015 (07/01/2016)
 

Download Kết quả chấm phúc tra

Ghi chú: Thí sinh có thể xem tại Bảng tin của khoa Sau Đại học.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu