Thông báo điểm thi tuyển sinh Đại học VB2 và Liên thông đợt thi tháng 12/2015 (26/01/2016)
 

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng BGDĐT;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng tuyển sinh ngày 22/01/2016 xác định điểm trúng tuyển: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 (file đính kèm). Trường Đại học Điện lực thông báo điểm tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 và Liên thông, đợt thi tháng 12/2015 như sau:

1/ Tổng hợp điểm thi tuyển sinh Đại học_Văn bằng 2 (file đính kèm)

2/ Tổng hợp điểm thi tuyển sinh Liên thông (file đính kèm)

3/ Kế hoạch nhập học nhà trường sẽ thông báo cụ thể vào tuần tới

4/ Nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 29/01/2016 tại phòng Đào tạo (mẫu đơn phúc khảo đăng ký tại phòng Đào tạo).


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu