Thông báo kết quả tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016 (25/07/2016)
 
Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016 như sau:
Download Kết quả tuyển sinh

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu