Thông báo kết quả của Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, HV trên địa bàn TPHN 2016 (17/08/2016)
 
Download Thông báo

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu