Thông báo về việc tuyển sinh đợt bổ sung hệ Đại học Cao đẳng chính quy năm 2016 (20/08/2016)
 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 của trường Đại học Điện lực; Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh đợt 1 hệ Đại học và Cao đẳng chính quy năm 2016; Căn cứ vào Kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Điện lực họp ngày 20 tháng 8 năm 2016; Trường Đại học Điện lực thông báo:

1. Trường Đại học Điện lực đã tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học và Cao đẳng chính quy năm 2016 đợt 1.

2. Trường Đại học Điện lực không tổ chức tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy đợt Bổ sung năm 2016.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu