Thông báo điểm thi tuyển sinh Đại học – Văn bằng 2 và Liên thông (23/12/2016)
 
Phòng  Đào tạo trường Đại học điện lực thông báo tới các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 và tuyển sinh CĐ,ĐH liên thông như sau:

1/ Tổng hợp điểm thi Đại học – văn bằng 2 và Cao đẳng; Đại học liên thông

- Download Điểm Văn bằng 2

- Download Điểm CĐ, ĐH liên thông

2/ Điểm trúng tuyển (căn cứ biên bản họp HĐTS ngày 23/12/2016)

2.1/ Đại học – văn bằng 2 ngành Hệ thống điện:                         10.5 điểm

2.2/ CĐ-ĐH ngành Hệ thống điện:                                   17.0 điểm

2.3/ CĐ-ĐH ngành Kế toán:                                            16.5 điểm

2.4/ TC-CĐ ngành Hệ thống điện:                                   17.5 điểm

3/ Nhận Giấy báo trúng tuyển từ ngày 05/01/2017 tại cửa số 4 phòng đào tạo

4/ Ngày nhập học: 12;13/01/2017 tại CS1 trường Đại học Điện lực

5/ Nộp đơn phúc khảo từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 29/12/2016 tại cửa số 4 phòng đào tạo (mẫu đơn phúc khảo kèm theo)

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển liên thông Cao đẳng; Đại học phải có điểm mỗi môn thi đạt từ 5.0 điểm trở lên.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu