Danh sách dự thi môn Khoa học Mác Lênin khóa Đ7 khối Kỹ thuật (10/01/2017)
 
Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác Lê nin như đính kèm. Những sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi.
Download Danh sách

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu