Tổng hợp điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông đợt thi tháng 12/2016 (18/01/2017)
 
Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông đợt thi tháng 12/2016 như sau:
Download Điểm phúc khảo

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu