Thông báo về điều kiện dự thi tốt nghiệp cho khóa D9LT, D10LT, D9VB2 (17/02/2017)
 

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ Đại học liên thông và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 16/02/2017, Nhà trường thông báo kết quả Hội đồng xét dự thi tốt nghiệp như sau;


1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

Sinh viên hệ Đại học liên thông được nhà trường cho phép dự thi tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên có điểm TBC tích lũy  ≥ 5.00 và không nợ môn học;

- Sinh viên không nợ học phí, lệ phí thi tốt nghiệp;

- Sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm thi tốt nghiệp


Sinh viên phải cập nhật kết quả học tập cá nhân trên Website trường (thông báo đào tạo). Nếu có thắc mắc về kết quả học tập đề nghị gặp bộ phận quản lý điểm phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối cùng 15h00 ngày 20 tháng 02 năm 2017.

2. Lịch thi tốt nghiệp:

Môn Khoa học Mác-Lê: từ 7h30 ngày 25/02/2017

Môn Cơ sở ngành: từ 13h30 ngày 25/02/2017

Môn Chuyên ngành: từ 7h30 ngày 26/02/2017

Môn Thực hành: Từ ngày 26/02/2017 đến 02/3/2017 (Lịch cụ thể do các Khoa, Xưởng phân công).Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu