Đề án tuyển sinh năm 2017 (22/02/2017)
 
Download Đề án tuyển sinh 2017
Download Thông tin tuyển sinh hệ Chính quy trình độ Đại học

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu