Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng và Học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại trường Đại học Điện lực (20/02/2017)
 

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy trường Đại học Điện lực đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong toàn Đảng bộ.


Đến tham dự chương trình có đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Hoàng Ngọc Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Hữu Lập – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường cùng toàn thể 298 đại biểu gồm các Đảng viên trong đảng bộ, các cán bộ quản lý, UVBCH Công đoàn, Chủ tịch các công đoàn bộ phận, UVBCH Đoàn thanh niên, Bí thư Liên chi đoàn và một số đại biểu là quần chúng ưu tú.

 

Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng của Câu lạc bộ Văn nghệ Nhà trường là Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Thu, thuộc chi bộ Khoa học Chính trị.

traoHH30nam.JPG

Đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu

30 năm tuổi Đảngcho đồng chí Nguyễn Thị Bích Thu


Thay mặt cho Đảng ủy Trường Đại học Điện lực, đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao huy hiệu, tặng hoa, và phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Bích Thu. Trong lời phát biểu đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định “Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng mà đồng chí Thu vinh dự đón nhận hôm nay chính là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao của đồng chí đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ Nhà trường trong suốt 30 năm qua”. Trong niềm vui, niềm xúc động và tự hào, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thu cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Đảng ủy Trường Đại học Điện lực, Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Thành ủy Hà Nội và các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường đã giúp đỡ để đồng chí có được vinh dự như ngày hôm nay, đồng chí hứa rằng với thành tích và kinh nghiệm của mình, đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường trong những năm tới, dù ở bất cứ nơi đâu với cương vị nào các đồng chí vẫn mãi tiếp tục xứng đáng là người cộng sản tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam.


BTDU phat bieu.JPG

Đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết

Sau lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là nội dung học tập chuyên đề toàn khóa. Đồng chí Trịnh Văn Toàn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phụ trách Tuyên giáo đã quán triệt, triển khai “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05/NQ-TW, ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.


Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã định hướng hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới. Theo đó, trong thời gian tới, Nhà trường cần hoàn thiện hệ thống Quy chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Đẩy mạnh phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại bằng việc vận dụng các nguồn lực trong và ngoài trường; Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ Giảng viên, CBCNV; Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế.


UVBCHDU phat bieu1902.JPG

Đồng chí Trịnh Văn Toàn – UVBCHĐU phụ trách Tuyên giáo

quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết


Buổi học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã giúp cho các Đảng viên nhận thức được việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và qua đó nhận diện được những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để khắc phục những thiếu sót, tự kiểm điểm và hoàn thiện bản thân theo Nghị quyết Trung ương 4.

-Ban biên tập Website-


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu