Thông báo về việc mua bảo hiểm Y tế HSSV khối D11 và C15 (06/03/2017)
 
Để triển khai kịp thời liên tục và đúng quy định hướng dẫn của Bảo hiểm y tế HSSV; Nhà trường thông báo đến sinh viên D11 và C15 mua BHYT tiếp từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2017. Chi tiết như sau:
TB mua bao hiem Y te.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu