Thông báo tuyển dụng Giảng viên (21/03/2017)
 
Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân sự cho khoa Công nghệ Tự động, Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển dụng như sau:
TB tuyen dung_Trang 1.jpg
TB tuyen dung_Trang 2.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu