Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức (10/05/2017)
 
Trường Đại học Điện lực thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các ứng viên trong kỳ xét tuyển viên chức được tổ chức tại Trường ngày 03/5/2017 như sau:
630TB Cong nhan KQ tuyen dung.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu