Quyết địnhv.v mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và chuyên ngành Kỹ thuật điện (11/05/2017)
 
Ngày 10/5/2017, trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 639/QĐ-ĐHĐL  về việc mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện và quyết định số 640/QĐ-ĐHĐL về việc mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện. Cụ thể như sau:
639QD mo ma nganh TS QTKD.jpg
640QD Mo ma nganh TS KTD.jpg


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu