Thông báo tuyển dụng viên chức (đợt 2) (30/06/2017)
 
Căn cứ quy mô đào tạo; Kế hoạch bổ sung nhân sự cho các đơn vị thuộc Trường. Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

Download Thông báo

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu