Thông báo v.v công nhận kết quả trúng tuyển viên chức (13/07/2017)
 
Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức tổ chức tại Trường đợt 1 năm 2017 như sau:
1075 Cong nhan KQ trung tuyen.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu