Danh sách sinh viên Đ8 khối kinh tế đủ ĐK tốt nghiệp và không đủ ĐK tốt nghiệp (dự kiến) (07/08/2017)
 
Download Danh sách đủ điều kiện
Download Danh sách không đủ điều kiện

Lưu ý: 
1. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và thông tin tốt nghiệp. Có thắc mắc gì liên hệ cửa số 5 Phòng Đào tạo theo giờ tiếp sinh viên hoặc email diemdhcq@epu.edu.vn.
2. Thời gian thắc mắc từ ngày 07/08/2017 đến hết ngày 11/08/2017. Sau thời hạn trên nhà trường sẽ không giải quyết.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu