Kế hoạch đón tiếp Sinh viên Đại học Đ12 và Cao đẳng C16 năm 2017 (16/08/2017)
 
Nhà trường thông báo Kế hoạch đón tiếp sinh viên Đại học Đ12 và Cao đẳng C16 năm 2017 như sau:
KHDonTanSV.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu