Thông báo về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (18/08/2017)
 
Trường Đại học Điện lực thông báo tới các đơn vị và HSSV trong toàn trường việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết như sau:
PhongChongSXH.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu