Thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ ĐHLT, CĐCQ, CĐLT, CĐN, TCCN đợt thi tháng 8/2017 (13/09/2017)
 
Thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ ĐHLT, CĐCQ, CĐLT, CĐN, TCCN đợt thi tháng 8/2017 như sau:
Download Điểm thi
Ghi chú: Thời gian nhận đơn phúc khảo tại phòng Đào tạo từ ngày 13 đến 19/9/2017.

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu