Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp tháng 10/2017 hệ CĐCQ, CĐN, CĐLT, ĐHLT, TCCN (25/09/2017)
 
Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ CĐCQ, CĐN, CĐLT, ĐHLT, TCCN đợt tháng 10/2017 như sau:

1. Đối với các lớp Cao đẳng nghề

- Download Danh sách điểm các lớp CĐN

- Download Danh sách SV được xét tốt nghiệp

2. Đối với các lớp hệ Liên thông

- Download Danh sách điểm các lớp Liên thông

- Download Danh sách SV được xét tốt nghiệp

3. Đối với các lớp CĐ chính quy và TCCN

- Download Danh sách được xét TN

- Download Danh sách SV liên thông học ghép C13H2 được xét tốt nghiệp

4. Ghi chú

Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ phòng Đào tạo hoặc email theo địa chỉ Lantp@epu.edu.vn để được giải quyết. Hạn cuối thắc mắc vào ngày 06/10/2017.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu