Thông báo về việc tuyển sinh Liên thông và Đại học Văn bằng 2 (03/10/2017)
 

Phòng Đào tạo thông báo về việc tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 như sau:

1/ Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông_đại học - văn bằng 2 đến ngày 02/10/2017 (Download Tại đây)

2/ Học sinh - sinh viên tiếp tục nộp hồ sơ đến 30/10/2017 (theo TB tuyển sinh số 973/TB-ĐHĐL ngày 26/6/2017)
3/ Phòng đào tạo chưa có kế hoạch ôn thi


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu