Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ lớp, cán bộ đoàn các lớp Đ12, C16 (12/10/2017)
 
Đề giúp cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao, đưa công tác quản lý vào nề nếp, phòng Công tác Học sinh - sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Chủ nhiệm các CLB Sinh viên trường ĐH Điện lực xây dựng và triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ lớp, cán bộ đoàn năm 2017. Cụ thể như sau:
ToChucTapHuan_Trang1.jpg
ToChucTapHuan_Trang2.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu