Thông báo tổ chức lễ bế giảng, lịch phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học khóa Đ8 khối Kinh tế và khóa cũ về thi lại (19/10/2017)
 
Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa Đ8 khối Kinh tế và khóa cũ về thi lại. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho Sinh viên như sau:
ToChucBeGiang.jpg

Ghi chú: Download Danh sách tốt nghiệp khóa Đ8 khối kinh tế và khóa cũ về thi lại

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu