Thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp cho các lớp D11LT-H1, D11LT-H2, D10LT-KT3, D10V2H1 và sinh viên khóa cũ các hệ ĐHLT, CĐCQ, CĐLT, CĐN, TCCN (28/11/2017)
 
Nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp cho sinh viên ĐHLT khóa D11LT, ĐH văn bằng 2 khóa D10V2 và sinh viên khóa cũ các hệ CĐCQ, CĐLT, CĐN, TCCN năm 2017 như sau:

2130TB Dieu chinh lich thi TN.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu