Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 (19/12/2017)
 

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 như sau:

1/ Danh sách tổng hợp điểm tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 (file đính kèm)

2/ Thông báo điểm trúng tuyển; ngày nhận giấy báo nhập học; thời gian nhập học kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 (flie đính kèm)

3/ Danh sách trúng tuyển đại học liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 (file đính kèm)

4/ Phòng Đào tạo nhận đơn phúc khảo từ 20/12/2017 đến 27/12/2017 (mẫu đơn kèm theo)


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu