Thông báo kết quả đăng ký môn học kỳ II năm học 2017 - 2018 (29/12/2017)
 

Căn cứ thông báo số 2052/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2017 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017 – 2018. Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:


1. Sinh viên đăng ký môn học thành công trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến của nhà trường là những sinh viên đã có TKB cá nhân trên trang đăng ký môn học trực tuyến: dkmh.epu.edu.vn 

2. Sinh viên liên thông; đại học – văn bằng 2; trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề  đăng ký học lại bằng phiếu đăng ký đã có kết quả xếp lớp (Download file kết quả xếp lớp LT, ĐHVB2; Download file kết quả xếp lớp CĐN, TCCN) 

3. Nhà trường đã đăng ký tự động các môn học bổ sung cho sinh viên các lớp D11LTH3; H4; H5 và D11LTKT2

4. Sinh viên cao đẳng; đại học; đại học – văn bằng 2; cao đẳng nghề; TCCN; Liên thông xem TKB theo hướng dẫn sau:

+ Xem TKB trên trang đăng ký môn học trực tuyến: dkmh.epu.edu.vn

Bước 1: truy cập vào trang đăng ký môn học trực tuyến trên web nhà trường     

Bước 2:            - chọn tab Xem TKB\Xem TKB toàn trường

- chọn học kỳ 2 (2017-2018)

- chọn mã môn học hoặc tên lớp được xếp học

- xem dạng học kỳ và bấm Lọc để xem TKB

+ TKB có thể tra cứu: tên môn học; mã môn học; mã nhóm; mã giảng viên phụ trách; mã lớp; phòng học; thời gian học: tuần, thứ, tiết bắt đầu: tiết 1(buổi sáng); tiết 7 (buổi chiều); tiết 13 (buổi tối). 

5. Một số lưu ý:

5.1. Các môn học không còn trong chương trình đào tạo khối niên chế: sinh viên viết đơn có xác nhận của phòng đào tạo và chủ động chuyển về khoa quản lý môn học để được học lại.

5.2. Sinh viên TCCN; Cao đẳng nghề đã đăng ký môn học lại ở học kỳ 2 năm học 2017-2018 mà vẫn chưa được xếp lớp, phòng đào tạo đề nghị sinh viên viết đơn nộp về phòng đào tạo xác nhận và chủ động nộp về khoa quản lý môn học để được học lại.

5.3. Những lớp môn học có sĩ số sinh viên đăng ký học ít phòng đào tạo sẽ kiểm tra và có thể điều chỉnh nếu không trùng TKB của sinh viên.

5.4. Sinh viên không có kết quả đăng ký môn học (Download file danh sách kèm theo), đề nghị phòng Công tác học sinh sinh viên xem xét; phòng kế hoạch tài chính kiểm tra nguyên nhân và thông tin được phản hồi về phòng đào tạo.

5.5. Sinh viên đăng ký môn học sai trình độ đào tạo (Download file danh sách kèm theo), bộ phận đăng ký môn học đã hủy đăng ký.

5.6. Sinh viên hoàn thiện TKB cá nhân và nộp học phí theo qui định của phòng kế hoạch tài chính.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu