Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp chưa hoàn thành học phí năm học 2017-2018 (30/01/2018)
 

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ rà soát  sinh viên tốt nghiệp Đại học Khóa D8 Kỹ thuật và các khóa cũ về thi lại năm 2018 số 75/QĐ-ĐHĐL ngày 18/1/2018 của Trường Đại học Điện lực, Nhà trường thông báo như sau:

Yêu cầu sinh viên kiểm tra rà soát số tiền học phí còn nợ và đóng đầy đủ (theo danh sách đính kèm), nếu có vướng mắc, sai khác, đề nghị Sinh viên gửi ý kiến trực tiếp tại Bộ phận thu học phí (cô Mai Anh) - Phòng Kế hoạch tài chính, G101 tầng 1 nhà G để kịp thời giải đáp, xem xét và xử lý trước ngày 01/02/2018.

Sau ngày 01/02/2018, nếu sinh viên không đóng đầy đủ học phí, nhà trường sẽ căn cứ số liệu theo danh sách trên để xét điều kiện tốt nghiệp.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu