Danh sách (dự kiến) xét tốt nghiệp khóa Đ8 Hệ kỹ sư (28/02/2018)
 

1. SV kiểm tra thông tin cá nhân của mình Tại đây. Có thắc mắc gì liên hệ cửa số 5 Phòng Đào Tạo theo giờ tiếp sinh viên hoặc địa chỉ mail: diemdhcq@epu.edu.vn.


2. Thời gian thắc mắc từ ngày 28/02/2018 đến hết ngày 07/03/2018. Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu