Quyết định về việc thành lập các bộ phận hỗ trợ phục vụ cuộc thi Robocon 2007 (18/01/2007)
 

Căn cứ Quyết định số 111/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực;

Căn cứ quyết định số 477/QĐ-ĐHĐL-NCKH ngày 23/08/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi Robocon 2007;

 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo cuộc thi Robocon 2007 Trường Đại học Điện lực;

 

Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực quyết định:

Điều 1: Thành lập các bộ phận hỗ trợ phục vụ cuộc thi Robocon 2007 – Trường Đại học Điện lực (có danh sách kèm theo)

 

Điều 2: Các bộ phận hỗ trợ phục vụ cuộc thi Robocon 2007 có trách nhiệm tổ chức triển khai hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc thi Robocon 2007 nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất và công nghệ kỹ thuật cho các đội tham gia cuộc thi.

 

Điều 3: Các ông trưởng phòng TCHC, NCKH&HTQT, các đơn vị liên quan và các các nhân có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

 

Danh sách các bộ phận hỗ trợ phục vụ cuộc thi Robocon 2007 Trường Đại học Điện lực

Kèm theo QĐ số 01/QĐ-ĐHĐL-NCKH ngày 02 tháng 01 năm 2007

I. Tổ hỗ trợ công nghệ;

1. PGS.TS Nguyễn Huy Công – Trưởng Phòng NCKH & HTQT – Tổ trưởng

2. Ông Lê Quang Thông – Bộ môn Cơ điện tử - ĐHBK Hà Nội – Cố vẫn công nghệ

 

Gồm 2 nhóm:

Nhóm công nghệ cơ khí:

1. TS Lê Thượng Hiền               - Trưởng khoa CN Cơ khí – Trưởng nhóm

2. Ông Trần Đức Toàn               - Khoa CN Cơ khí – Thành viên

3. Ông Bùi Hải Lê                      - Khoa CN Cơ khí – Thành viên

 

Nhóm công nghệ lập trình và điều khiển

1. Ông Nguyễn Hoài Nam           - Khoa Điện tử Viễn thông – Trưởng nhóm

2. Ông Vũ Trọng Quyền              - Khoa Điện tử Viễn thông – Trưởng nhóm

3. Ông Trần Thế Kỷ                    - Khoa CN Tự động – Thành viên

4. Ông Lê Ngọc Hoá                   - Trung tâm R&D – Thành viên

 

II. Tổ cơ sở vật chất và tuyên truyền

Ông Nguyễn Điệp – Phó trưởng khoa ĐTTC, BT Đoàn trường – Tổ trưởng

 

Gồm 2 nhóm:

Nhóm hỗ trợ công tác tổ chức, tuyên truyền:

1. Ông Trần Sơn Hà                   - Khoa Tin học – Trưởng nhóm

2. Bà Vũ Thị Thu Nga                 - Phòng NCKH&HTQT – Thành viên

3. Ông Trần Quyết Thắng            - Phòng QTĐS – Thành viên

 

Nhóm hỗ trợ công tác cơ sở vật chất, tài trợ:

1. Ông Trần Hoài Nam               - Khoa CN Cơ khí – Trưởng nhóm

2. Ông Đỗ Văn Kiệm                  - Khoa Tin học – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc       - Khoa Tin học – Thành viên


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu