Bạn gái (12/10/2005)
 

            - Bạn gái Hard_disk:

            Cô ta ghi nhớ mọi thứ mãi mãi

- Bạn gái RAM:

            Cô ta quên bạn

- Bạn gái Window:

Bạn biết cô ta không tốt nhưng không thể sống thiếu cô ta

- Bạn gái Excel:

Nghe nói là cô ta có thể làm được rất nhiều việc nhưng bạn chỉ cần cô ấy cho 4 nhu cầu cơ bản…

- Bạn gái Screen saver:

Cô ta chẳng được tích sự gì nhưng được cái vui

- Bạn gái Internet:

Cô ấy là của nhiều người

- Bạn gái Server:

Luôn bận mỗi khi bạn cần cô ấy

- Bạn gái Multi Media:

Cô ấy biểt cách làm cho những thứ tồi tệ trở nên đẹp đẽ

- Bạn gái E_mail:

10 điều cô ấy nói thì có đến 8 điều vô nghĩa (spam)

- Bạn gái virus:

Những lúc bạn không trông đợi nhất thì cô ấy đến, tự gắn cuộc đời của cô ấy vào bạn. Nếu bạn cố gắng đuổi cô ấy đi thì sẽ mất vài thứ, nếu không bạn sẽ mất tất cả.

                                                            (Sưu tầm)

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu