Làm thế nào mà anh ta có thể (17/10/2005)
 

       Bill đi tới đồn công an và yêu cầu được nói chuyện với gã đàn ông đã đột nhập vào nhà mình. Viên hạ sĩ trực ban hỏi: “Tại sao?”

        “Thưa ngài Hạ sĩ, tôi muốn biết hắn đã vào nhà như thế nào mà không đánh thức vợ tôi dậy…Tôi đã cố thử làm điều đó trong nhiều năm mà không được.”


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu