Kẻ xuẩn ngốc và người đẹp (17/10/2005)
 

       Người đàn ông hỏi đức chúa trời: “Chúa trời, tại sao người lại tạo ra người đàn bà đẹp đến vậy?”

        Chúa trời trả lời: “Để con yêu cô ấy.”

        “Nhưng thưa chúa trời”, Người đàn ông hỏi thêm, “tại sao Người lại tạo ra cô ấy ngu ngốc đến vậy?”

        “Để cô ấy yêu con”, Đức chúa trời trả lời.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu