Theo đuổi tôi (17/10/2005)
 

      “Tôi phải được tăng lương”, người đàn ông nói với ông chủ của mình. “Có 3 công ty đang theo đuổi tôi.”

       “Thật thế á”, giám đốc hỏi, “Những công ty nào khác đang theo đuổi anh?”

       “Công ty điện, công ty điện thoại và công ty gas.”


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu