Bài thơ về Tin học (15/11/2005)
 

Từ ấy trong tôi yêu Tin học

Phím đàn 10 ngón gõ trên tay

Nhờ sự tận tình của cô giáo

Văn bản hành chính: gõ lưu thông

Bâng khuâng suy nghĩ: học được không?

Lập trình, tính toán, mạng, đồ thị

Foxpro cơ bản, Word nâng cao

Corel-Access-Internet

Lại còn Excel-Photoshop

Turbo-Pascal-Autocad

Thế thì làm sao mà học được?

 

Hình ảnh Bác Hồ trong trái tim

“Học, học nữa và học mãi”

“Cống hiến đến hơi thở cuối cùng!”

 

Từ ấy trong tôi say Tin học

Tin học là tình yêu lứa đôi

Tin học là hạnh phúc muôn người

Tin học là ngôi sao đẹp nhất

Toả sáng trên thế giới hoà bình.

 

Bài thơ của thầy Phạm Gia Bình

Nguyên giáo viên Toán Trường  Cao đẳng Điện lực


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu