Thông báo lịch thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa T41 năm 2009 (29/06/2009)
 
Căn cứ tiến độ học tập của các lớp T41, Nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp môn Chính trị như sau:
1. Lớp T41-H13:
- Thời gian phụ đạo:       8 giờ ngày 26/9/2009 tại Nghệ An
- Thời gian thi:               8 giờ ngày 27/9/2009 tại Nghệ An
 
2. Các lớp T41-H8, H9, H10, H14:
- Thời gian phụ đạo:       7 giờ 30 ngày 12/8/2009 tại cơ sở 1 ĐHĐL
- Thời gian thi:               8 giờ ngày 15/8/2009 tại cơ sở 1 ĐHĐL
 
3. Các lớp T41-H1, H2, H3, H4, Nhiệt:
- Thời gian phụ đạo:       7 giờ 30 ngày 12/8/2009 tại cơ sở 2 ĐHĐL
- Thời gian thi:               8 giờ ngày 15/8/2009 tại cơ sở 2 ĐHĐL

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu