Quyết định học bổ sung khối kiến thức trái ngành cho sinh viên Đại học Đ3 liên thông (29/05/2009)
 
Trường Đại học Điện lực thông báo tới các sinh Đ3 Liên thông chính quy học trái ngành phải học bổ sung kiến thức để phù hợp với chuyên ngành mình đang học. Lệ phí cho việc học bổ sung sinh viên phải đóng theo quy chế hiện hành.

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu