Lịch thi các lớp Liên thông đợt 3 lần 1 (18/06/2009)
 
Căn cứ vào tình hình giảng dạy của các lớp liên thông, nhà Trường thông báo tới toàn thể các sinh viên hệ liên thông lịch thi học kỳ 1 đợt 3 lần 1 như sau:
- Các lớp liên thông Cao đẳng thi từ: 18/6 đến 27/6/2009
- Các lớp liên thông Đại học thi từ: 22/6 đến 27/6/2009

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu