Đề cương thi liên thông năm học 2009 (06/07/2009)
 
Năm học 2009 trường Đại học Điện lực tiếp tục tuyển sinh liên thông các hệ:
- Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng
- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
Các môn thi cơ sở ngành chi tiết như sau:
I. Liên thông Trung học lên Cao đẳng:
STT
Chuyên ngành đào tạo
Môn thi
1
Hệ thống điện
2
Công nghệ thông tin
3
Thủy điện
4
Nhiệt điện
5
Công nghệ tự động
6
Kế toán
7
Tài chính
8
Quản trị doanh nghiệp
 
II. Liên thông Cao đẳng lên Đại học:
           
STT
Chuyên ngành đào tạo
Môn thi
Cơ sở ngành
Chuyên ngành
1
Hệ thống điện
2
Nhiệt điện
3
Công nghệ thông tin
4
Công nghệ tự động
5
Kế toán
6
Tài chính
7
Quản trị doanh nghiệp
8 Cơ kỹ thuật Download Download
9 Cơ điện tử Download Download
10 Điện tử viễn thông Download Download

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu