Phòng đào tạo thông báo thông báo lịch ôn thi liên thông CĐ-ĐH và Danh sách phòng thi Đại học – Văn bằng 2 và liên thông ngày 25, 26/11/2017 như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Điện lực và Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển sinh của trường năm 2017 họp ngày  1 tháng 6 năm 2017;

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông chính quy năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo tới toàn thể các thí sinh dự thi kì thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và từ Trung cấp lên Cao đẳng đề cương các môn thi. Chi tiết cụ thể như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các sinh Đ3 Liên thông chính quy học trái ngành phải học bổ sung kiến thức để phù hợp với chuyên ngành mình đang học. Lệ phí cho việc học bổ sung sinh viên phải đóng theo quy chế hiện hành.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TCCN lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học (Cao đẳng liên thông, Đại học liên thông) như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu