Trường Đại học Điện lực thông báo điểm thi TN và kết quả xét tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Liên thông dự kiến như sau:

Chi Tiết

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng BGDĐT;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng tuyển sinh ngày 22/01/2016 xác định điểm trúng tuyển: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 (file đính kèm). Trường Đại học Điện lực thông báo điểm tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 và Liên thông, đợt thi tháng 12/2015 như sau:

Chi Tiết

Download Điểm toàn khóa
Ghi chú:

1. Những SV đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp CNTN + BĐ vào ngày 19/11/2015

2. SV nào thắc mắc đến PĐT cửa số 5 vào Thứ 2.4.6.(Sáng 10h- 11h30; Chiều 15h- 16h30).

Chi Tiết

Download khóa C11 và khóa cũ
Download khóa CN11, T46 và khóa cũ

Ghi chú:
- Nhận đơn phúc khảo tại phòng Đào tạo trong 3 ngày 09, 12, 13/10/2015.
- Sinh viên khóa cũ nhận CNTN và BĐ vào ngày 22/10/2015

Chi Tiết

Download Điểm
1. Lớp Đ9LT-KT1 sẽ được BS thi tốt nghiệp cùng khóa Đ8LT theo TB số 687/TB-ĐHĐL, ngày 14/05/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho SV LT.
2. Lớp trưởng đến PĐT cửa số 5 lấy LL trích ngang để làm bằng tốt nghiệp.

Chi Tiết

Download Điểm thi
Ghi chú: Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 18/3/2015 đến 23/3/2015 tại phòng Đào tạo Nhà trường.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu