Căn cứ quy chế Đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào thông báo tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng, Cao đẳng lên Đại học và từ TCCN lên Đại học;

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu