Download Danh sách


Ghi chú: Các thí sinh khác có thể xem thông tin chi tiết tại Bảng tin của khoa Đào tạo Sau Đại học

Chi Tiết

Hiện nay, Nhà trường đã có kết quả của kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014. Kết quả được công bố trên trang Web của khoa Đào tạo Sau Đại học tại địa chỉ: http://epu.edu.vn/sdh và bảng tin của khoa Sau Đại học. Đề nghị các thí sinh cập nhật thông tin.

Chi Tiết

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2011, trong đó yêu cầu các môn thi tuyển gồm: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo;

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu