Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016 như sau:
Download Kết quả tuyển sinh

Chi Tiết

Download Kết quả chấm phúc tra

Ghi chú: Thí sinh có thể xem tại Bảng tin của khoa Sau Đại học.

Chi Tiết

Hiện nay, Nhà trường đã có kết quả phúc tra kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015. Đề nghị các thí sinh xem kết quả tại bảng tin của Khoa Sau Đại học.

Chi Tiết

Download Danh sách


Ghi chú: Các thí sinh khác có thể xem thông tin chi tiết tại Bảng tin của khoa Đào tạo Sau Đại học

Chi Tiết

Hiện nay, Nhà trường đã có kết quả của kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014. Kết quả được công bố trên trang Web của khoa Đào tạo Sau Đại học tại địa chỉ: http://epu.edu.vn/sdh và bảng tin của khoa Sau Đại học. Đề nghị các thí sinh cập nhật thông tin.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu