1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN môn Khoa học Mác - Lê (Download Tại đây)

2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN môn Thực hành (Download Tại đây)
3. Những sinh viên nợ học phí không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp

Chi Tiết

Nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp cho sinh viên ĐHLT khóa D11LT, ĐH văn bằng 2 khóa D10V2 và sinh viên khóa cũ các hệ CĐCQ, CĐLT, CĐN, TCCN năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường ĐH Điện lực thông báo về việc triển khai mua Bảo hiểm Y tế HSSV năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

(download lịch thi)

Chú ý:

- Các em sv đến trước giờ thi theo lịch thi của lớp mình 15 phút để tập chung nghe phổ biến nội

dung quy chế thi; đến chậm giờ thi 15 phút sẽ không được thi.

- Khi đi thi mặc đúng trang phục quy định, mang theo thẻ sv.

- Địa điểm: sân thể thao đa năng.

Chi Tiết

1/ Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh (file đính kèm)
2/ Lịch các môn thi (file đính kèm)
3/ Danh sách phòng thi đại học - văn bằng 2 và liên thông ngày thi
25;26/11/2017 (file đính kèm)
Lưu ý: nhà trường đã gửi Giấy báo dự thi từ ngày 13/11/2017, thí sinh
không nhận được giấy báo dự thi có thể xem danh sách phòng thi trên
web trường

Chi Tiết

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Phòng đào tạo thông báo thông báo lịch ôn thi liên thông CĐ-ĐH và Danh sách phòng thi Đại học – Văn bằng 2 và liên thông ngày 25, 26/11/2017 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ hiện hành của BGD&ĐT, Nhà trường thông báo lịch phát bằng cho sinh viên các lớp khóa C13, CN13, T48, Đ11LT-KT1 và khóa cũ các hệ CĐCQ, CN, CĐLT, TCCN, ĐHLT như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của trường Đại học Điện lực. Nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ8 hệ Kỹ sư và khõa cũ thi lại như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu